Aanmelden

Via verwijzing

Voor ergotherapie vraagt u een verwijzing van een arts. Dat kan de huisarts zijn, de medisch specialist, of de bedrijfsarts.

de verwijzing stuurt u op naar
Ergotherapie Hoogland
Topaasstraat 62
6534 ZV Nijmegen

U kunt het verwijsformulier ook aan uw client meegeven en hem of haar vragen om zelf contact op te nemen met Ergotherapie Hoogland op telefoonnummer 06-40846640.

Per 1 september 2011 is ergotherapie direct toegankelijk en kunt u ook zonder verwijzing contact opnemen.

De ergotherapeut behandelt zoveel mogelijk bij de patient aan huis.
Annemarie Hoogland of een collega neemt telefonisch contact op met de patient om een huisbezoek af te spreken.

Betaling

Er wordt maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt zowel voor de client als voor de mantelzorger.  Omdat ergotherapie in de basisverzekering zit wordt het altijd verrekend met uw eigen risico. Het is handig om dit uit te zoeken voor u begint met de behandeling