Het team


Annemarie Hoogland
Ik wil mensen ondersteunen zodat ze de regie over hun eigen leven kunnen houden. Wat dat voor die cliënt betekent – de vertaalslag naar het praktische dagelijks leven bij iemand thuis – is steeds weer een uitdaging om samen met de cliënt op te lossen!

Vaardigheden en specialiteiten
Dementie
COPD
Valpreventie
Werkplekadvies
 
Gedragsverandering
Belasting en belastbaarheid
Neurologische aandoeningen zoals beroertes
Gewrichtsaandoeningen zoals artrose

Lidwien Bonarius
Ik werk met veel plezier in de eerste lijn, omdat ik het als een meerwaarde voor de behandeling ervaar dat ik zowel met cliënten als met diens mantelzorgers in de eigen thuisomgeving kan werken.

Vaardigheden en specialiteiten
COPD
Dementie
Cognitieve revalidatie
Neurologische problematiek
Valpreventie
Gedragsverandering