Meer ouderen maken fatale val

Door redacteuren Rinke van den Brink en Hugo van der Parre

Ouderen overlijden steeds vaker als gevolg van een val. En dat wordt in de toekomst alleen maar erger. Dat voorspelt Veiligheid.nl, de organisatie die op verzoek van het ministerie van VWS de letselcijfers verzamelt.

De afgelopen vijf jaar is het aantal 65-plussers dat binnen 30 dagen overlijdt als gevolg van een val met ruim een kwart gestegen. Als rekening wordt gehouden met het hogere aantal 65-plussers door de vergrijzing, is de toename nog altijd 18 procent.

Veiligheid.nl voorspelt dat in 2030 het aantal 65-plussers dat overlijdt kort na een val zal oplopen tot 6500, drie keer zoveel als nu, als het beleid ongewijzigd blijft.

Thuis gevaarlijker

Omdat ouderen vanaf 2014 niet meer in verzorgingshuizen terecht kunnen en moeilijker in verpleeghuizen, denkt de veiligheidsstichting eigenlijk dat het aantal doden na een val nog een stuk hoger kan uitvallen, omdat de veiligheidssituatie thuis vaak slechter is dan in een instelling.

In 2011 waren er ten gevolge van een val 83.000 behandelingen op een eerstehulpafdeling, 43.000 ziekenhuisopnames en 2165 doden. Bij elkaar kostte dat 820 miljoen euro aan zorgkosten. Als het aantal dodelijke ongevallen verdrievoudigt, groeien de zorgkosten navenant mee.

Dat zou betekenen dat in 2030 een dikke 2 miljard per jaar opgaat aan medische kosten die te maken hebben met val-incidenten. Als een 65-plusser met letsel wordt opgenomen in het ziekenhuis, is dat in negen van de tien gevallen ten gevolge van een val-ongeluk.