Ergotherapie Nijmegen

ergotherapie-tab-1

Ergotherapie richt zich op het herstel en behoud van dagelijkse vaardigheden en helpt mensen in hun dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

De ergotherapeut helpt als u problemen heeft met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Ergotherapie is bestemd voor mensen die als gevolg van ziekte of handicap beperkingen ervaren in hun dagelijks leven. Het kan hierbij gaan om mensen met chronische aandoeningen zoals MS, artrose, polyneuropathie of mensen met vroeg-dementiële klachten.

Ergotherapie helpt dus als u problemen hebt met het uitvoeren van alledaagse activiteiten.

ergotherapie-tab-1

De ergotherapeut helpt als u problemen hebt met het uitvoeren van alledaagse activiteiten.

Ergotherapie is bestemd voor mensen die als gevolg van ziekte of handicap beperkingen ervaren in hun dagelijks leven. Het kan hierbij gaan om mensen met chronische aandoeningen zoals MS, artrose, polyneuropathie of mensen met vroeg-dementiële klanten.

Voorbeelden van vragen en veel voorkomende problemen

Op deze pagina staat een opsomming van vragen en problemen die ik als ergotherapeut met enige regelmaat in mijn praktijk tegenkom. Misschien kan ik u hierbij een beeld geven van de problemen waar ik u mee zou kunnen helpen.

Door één van de onderstaande vragen aan te klikken wordt het antwoord op deze vraag op deze pagina weergeven.

ergotherapie-tab-1

Als Annemarie Hoogland een verwijzing ontvangt neemt ze telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek bij u thuis.

Ze legt uit wat ergotherapie inhoudt en vraagt u naar de problemen die u ondervindt in het uitvoeren van activiteiten in uw dagelijks leven.

De ergotherapeut onderzoekt zo nodig wat de oorzaken zijn van de problemen in uw uitvoering van die activiteiten en welke mogelijkheden er zijn om die problemen op te lossen of te verminderen. Samen met u maakt ze vervolgens een plan van aanpak. Onderdelen van het plan van aanpak kunnen zijn:

  • Opnieuw leren om de activiteit uit te voeren
  • Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren
  • De activiteit leren uitvoeren met behulp van hulpmiddelen of aanpassingen.

Aan het eind van de behandeling bespreekt Annemarie Hoogland met u in hoeverre de doelen behaald zijn. Een verslag van de behandeling wordt naar de verwijzer gestuurd en u ontvangt een kopie.