Verwijzing

Ergotherapie Hoogland werkt waar nodig samen met andere huisartsen en (para-) medici. Daarom is de praktijk gevestigd in drie gezondheidscentra; gezondheidscentrum de Hazenkamp, Medisch Centrum St Anna en gezondheidscentrum De Brug. Annemarie Hoogland en haar collega’s werken zoveel mogelijk bij de client op de plaats waar hij of zij de problemen in het dagelijks leven ervaart. Dat is vaak aan huis; daar is het snelst duidelijk wat de beperkingen voor de client thuis zijn en kan meteen toegepast advies worden gegeven. Ook kan de ergotherapeut de client bezoeken op zijn werkplek.

Aanmelden: via verwijsformulier of rechtstreeks bellen: 06-40846640

 

Verwijzing

Voor ergotherapie heeft u een verwijzing nodig van een arts. Dat kan de huisarts zijn, de medisch specialist, of de bedrijfsarts. De verwijzing stuurt u op naar
Ergotherapie Hoogland
Topaasstraat 62
6534 ZV Nijmegen

U kunt het verwijsformulier ook aan uw client meegeven en hem of haar vragen om zelf contact op te nemen met Ergotherapie Hoogland op telefoonnummer 06-40846640. Per 1 september 2011 is ergotherapie direct toegankelijk en kunt u ook zonder verwijzing contact opnemen.

De ergotherapeut behandelt zoveel mogelijk bij de patient aan huis. Annemarie Hoogland neemt telefonisch contact op met de patient om een huisbezoek af te spreken.

Betaling

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Ergotherapie valt onder het verplicht eigen risico van de basisverzekering.

Directe toegang ergotherapie

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden).

Verwijsformulier

Klik hier om het Verwijsformulier te bekijken of te downloaden >>