Welkom bij
Ergotherapie Hoogland

Basis ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het herstel en behoud van dagelijkse vaardigheden en helpt mensen in hun dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Specialisaties

  • Dementiebehandeling
  • Valpreventie
  • Gewrichtsaandoeningen
  • belasting en belastbaarheid
  • chronische aandoeningen

 

 

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het herstel en behoud van dagelijkse vaardigheden en helpt mensen in hun dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De ergotherapeut helpt als u problemen heeft met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Ergotherapie is bestemd voor mensen die als gevolg van ziekte of handicap beperkingen ervaren in hun dagelijks leven. Het kan hierbij gaan om mensen met chronische aandoeningen zoals MS, artrose, polyneuropathie of mensen met vroeg-dementiƫle klachten. Ergotherapie helpt dus als u problemen hebt met het uitvoeren van alledaagse activiteiten.

 

 

 

Veelgestelde vragen

Wat kan een ergotherapeut voor mij betekenen nu ik wat ouder word en bang ben om te vallen?

De ergotherapeut neemt met u door wat u overdag doet en checkt of u dit veilig doet . Ze neemt met u de woning door om te zien of er obstakels zijn waardoor u kunt vallen. Ze geeft advies om het huis zo in te richten dat de kans op vallen wordt verkleind. Als u zich onzeker voelt over de manier waarop u een activiteit uitvoert kunt u dit bespreken met de ergotherapeut. Zij kan u vragen de activiteit uit te voeren en u advies geven hoe u dit op een veilige manier kunt doen.

Wat kan een ergotherapeut doen nu ik niet lang genoeg kan staan om te kunnen koken?

De ergotherapeut zoekt samen met u uit of misschien andere manieren zijn om te koken. U kunt bijvoorbeeld meer zittend doen. Ook is het mogelijk dat het koken beter gaat als u het anders plant.

Mijn moeder woont alleen en vergeet dat ze haar medicijnen moet innemen. Hoe kan ik haar dat helpen herinneren?

De ergotherapeut zoekt met u en uw moeder uit hoe ze tot nu toe haar leven heeft ingedeeld. Vandaaruit zoekt de ergotherapeut naar manieren om uw moeder eraan te herinneren dat ze haar medicijnen inneemt.

 

 

 

 

 

ergotherapie-tab-1

De praktijk

Als de praktijk een verwijzing ontvangt, wordt u gebeld door een van de medewerkers van Ergotherapie Hoogland.

Ze legt uit wat ergotherapie inhoudt en vraagt u naar de problemen die u ondervindt in het uitvoeren van activiteiten in uw dagelijks leven.

De ergotherapeut onderzoekt zo nodig wat de oorzaken zijn van de problemen in uw uitvoering van die activiteiten en welke mogelijkheden er zijn om die problemen op te lossen of te verminderen. Samen met u maakt ze vervolgens een plan van aanpak. Onderdelen van het plan van aanpak kunnen zijn:

  • Opnieuw leren om de activiteit uit te voeren
  • Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren
  • De activiteit leren uitvoeren met behulp van hulpmiddelen of aanpassingen.

Aan het eind van de behandeling bespreekt Annemarie Hoogland of haar collega met u in hoeverre de doelen behaald zijn. Een verslag van de behandeling wordt naar de verwijzer gestuurd en u ontvangt een kopie.